فرصت ها چونان ابرها در گذر است

— امام علی علیه السلام
English فارسی
امروز ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ آخرین بروز رسانی ۱ مهر ۱۳۹۶
کاربر مهمان، برای ورود به سایت کلیک کنید

دکتر داوود دانش جعفری

جلسه آموزشی چالشهای برنامه ریزی در حوزه اقتصاد  مرتبط با سرفصل های محور اقتصادی دوره تربیت مدیران راهبردی با سخنرانی دکتر داوود دانش جعفری ،وزیر سابق اقتصاد ،عضو هیات نظارت سازمان بیمه سلامت ایرانیان و معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شد  . دراین جلسه که در مورخه ۱۳/۴/۹۶ و با حضور فراگیران گروه شهید علیمحمدی انجام شد ، دکتر دانش جعفری چالشهای برنامه ریزی در حوزه اقتصاد را محور بحث خود قرار داده و در ابتدا مدل مفهومی برنامه های توسعه را تشریح فرمودند .چیستی توسعه و برنامه ریزی ،ضرورت برنامه ریزی ، الزامات اجرایی و الزامات نهادی محورهای مورد بحث ایشان در این حوزه بود .ایشان در ادامه نقشه راه برنامه توسعه را در قالب نمودار ترسیم وتشریح نمودند .

وزیر سابق اقتصاد فرمودند : بیش از ۶۵ سال از شروع تدوین برنامه توسعه می گذرد .در این مدت ۱۰ برنامه عمرانی و توسعه ای تهیه ، تصویب واحرا شده است .این برنامه ها از نوع عمرانی (متکی به طرح و پروژه ) ، برنامه جامع ملی (سکل سنتی ورایج برنامه های اخیر ) وبرنامه های ساختاری (براساس شناخت چالش های اساسی فرآیند توسعه و سعی در رفع آنها ) بوده اند ولی روند تکاملی و پیشرفت مورد انتظار در این برنامه ها مشاهده نمی شود .

ایشان همچنین عملکرد اشتغالزایی دو برنامه توسعه سوم و چهارم جمهوری ای ایران را مقایسه نموده و متوسط رشد اقتصادی کشورهای منطقه در دوره چشم انداز از سال ۲۰۰۵ تا۲۰۱۳ را در قالب نمودار برای فراگیران تشریح و تغییرات نرخ رشد بیکاری ، GDP ،صادرات واردات و سایر شاخصهای اقتصادی را در ادوار گذشته با یکدیگر مقایسه نمودند .

وزیر سابق اقتصاد ضمن اشاره به عوامل عدم موفقیت در نیل به اهداف مورد نظر در خصوص برنامه های توسعه فرمودند :

” در امر توسعه تا زمانی که مجموع سرمایه های  مالی ، فیزیکی ، انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی و انگیزشی کشور به اندازه لازم نرسد همای توسعه ایران پرواز نخواهد کرد .(مفهوم بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی )

ایشان تشخیص مقدمات واحب برای عملی شدن هر برنامه را مساله اصلی هر نظام برنامه ریزی دانسته و کارایی برنامه های توسعه را در گرو انتخاب اهداف مناسب منطبق بر اولویت های جامعه و عملی نمودن آنها قلمداد نمودند .

درا دامه جلسه ، کارایی نظام بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قاعده گذاری ، بستر سازی و نظام انگیزشی مناسب که زیر ساخت آن می بایست توسط دولت ایجاد شود از رِئوس مطالب ارائه شده در این حوزه بود .

در پایان جلسه فراگیران پرسشهایی مطرح نموده و دکتر دانش جعفری به سوالات فراگیران پاسخ فرمودند .

363 بار مشاهده
ارسال شده توسط مدیر سایت

مطالب مرتبط

بخش نظرات